Deri ve Zührevi Hastalıklar ( Cildiye )
05 Ekim 2023Servisimiz A Blok 2. katta hizmet vermektedir.

DERMATOSKOPİ:Dermatoskopi deri yüzeyi mikroskopisidir; benlerin ve pigmentli diğer lezyonların tanısında kullanılır. Bu yöntemde, yağlanmış deri yüzeyi, ışıklı bir büyütme sağlayan dermatoskop ile incelenir. 


KOTER:Çeşitli iyi ve kötü huylu deri lezyonlarının tedavisi için dokunun kontrollü yıkımında, kesmede kanama kontrolünde elektrik akımının kullanıldığı basit, hızlı ve etkili bir yöntemdir.

FOTOTERAPİ(PUVA)
:Belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının (UVB) kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. 

İYONTOFOREZ:Direk elektrik akımı kullanarak topikal iyonize ilacın cilde verilmesidir ve hiperhidroz hastalarında ciddi yüksek etkinliği vardır. Genellikle el ve ayak terlemesi için kullanılabilir.
Polikliniklerimizde derinin enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalıkları (mantar, bakteriyel, paraziter ve viral deri hastalıkları v.b.)

Derinin inflamatuvar (yangısal) hastalıkları (sedef hastalığı, saç dökülmeleri, ala hastalığı, behçet hastalığı v.b.)

Deri kanserleri ve deri lenfomaları, cinsel yolla bulaşabilen frengi, genital siğil, genital uçuk, kasık biti ve uyuz, genital molluskum kontagiyozum, yumuşak şankr (şankroid), lenfogranüloma venereum, granüloma inguinale gibi hastalıklara tanı ve tedavileri yapılmakta ve takip edilmektedir.

                             
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ile ilgili görsel sonucu