Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
25 Kasım 2021

Bölümümüzde ruhsal şikayetleri olan hastalar değerlendirilmekte, ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavisi yürütülmektedir

Polikliniklerimizde  ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde hizmet verilmektedir.
Depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları,yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.


Bölümümüze başvuran veya yönlendirilen hastalar psikiyatri uzmanlarımız tarafından muayene edilip, diğer tüm tetkikleri ve raporları incelenerek değerlendirilir.

Tedavi edilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinde ise hastaya gerekli bilgi verilerek tedavisi önerilir.

İlgili resim