Psikiyatri
26 Haziran 2020



Polikliniklerimiz A blok giriş katta hizmet vermektedir.

Yataklı servis kliniğimiz Turgut Solak Hizmet binamızda hizmet vermektedir.

     Acil değerlendirilme gereksinimi olan ve yatarak tedavisi uygun olan hastalarımız için yataklı bir servisimiz bulunmaktadır.
Servisimizde ilaç tedavisi, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi ve somatik tedaviler yapılmaktadır.
Toplu ruh sağlığı merkezimizde ayrıca hastalarımızın işlevsellik düzeyini yükseltmek amacıyla, halk eğitiminden görevli uğraşı öğretmenleri tarafından resim, takı tasarımı eğitimi verilip iş-uğraşı tedavisi uygulanmaktadır.


     Polikliniklerimizde  ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde
hizmet vermektedir. 
Depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları,yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.

Bölümümüze başvuran veya yönlendirilen hastalar psikiyatri uzmanlarımız tarafından muayene edilip, diğer tüm tetkikleri ve raporları incelenerek değerlendirilir. 
Tedavi edilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinde ise hastaya gerekli bilgi verilerek tedavisi önerilir.

    Psikiyatri birimimiz Özellikli Hizmetler birimimizde (TRSM) detaylı bigi verilmiştir.


BALIKESİR DEVLET HASTANESİ TURGUT SOLAK BİNASI(TRSM)

   1879 yılında Redif Kışlası olarak inşa edilen bina; 1920 yılındaki tadilatlarla Asker Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1941 yılında yıkılarak yerine inşa edilen B binası, hastane olarak hizmete açılmıştır. 1964 yılında karargâh ve C binası olarak kullanılan binalar inşa edilmiştir. 1966 yılında ise ek olarak inşa edilen A binası hastane ana binası olarak hizmete girmiştir. Askeri Hastane; 1972 yılı öncesi 300, 1972 - 2007 yılları arasında 200 ve sonrasında 26 Ağustos 2016 tarihine 100 yataklı olarak hizmet vermiştir.

669 ve 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Asker Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devir edilmesiyle birlikte Balıkesir Asker Hastanesi de Balıkesir Devlet Hastanesi Yöneticiliğine devredilmiş ve 26 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Binası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

    Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Binası sınırları içerisinde Balıkesir Devlet Hastanesi Yöneticiliğine bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile 40 yatağı Açık Psikiyatri Servisi ve 20 yatağı Akut Psikiyatri Servisi olmak üzere toplam 60 yataklı psikiyatri servisi hizmet vermektedir.

Askeri hastane olarak hizmet verilen dönemde hizmet alan hastalarımız, Balıkesir Devlet Hastanesi Yöneticiliğine başvurarak istedikleri tüm tıbbi bilgi ve belgelerine ulaşabilmektedir.

İlgili resim