Üroloji
26 Haziran 2020


Polikliniklerimiz C blok zemin katta hizmet vermektedir.

Servisimiz  C blok 3. katta  hizmet vermektedir.


     Üroloji bölümünde her yaştaki hastayı ilgilendiren hastalıkların tedavisi günümüz tıbbındaki en güncel yaklaşımlarla yapılmaktadır.
Çocukluk çağında üriner sistem doğumsal anomaliler (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlık, testis ve penis anomalileri), işeme bozuklukları ve bunların yol açtığı sorunlar, taş hastalıkları ve idrar yolları enfeksiyonların tedavisi yapılmaktadır.
Erişkin yaşta sık olarak görülen prostatın selim hastalıkları, üriner sistemi ilgilendiren kötü huylu hastalıklar (prostat, böbrek, mesane, testis kanseri), idrar kaçırma ve interstisyel sistit gibi kadın ürolojisini ilgilendiren hastalıklar ile ilgili tanı ve tedavi işlemleri bölümümüzde gerçekleşmektedir.
Toplumumuzda her yaşta sık görülen taş hastalığının tedavisi gerek şok dalgalarıyla, gerekse de kapalı ameliyat teknikleri ile çağdaş bir şekilde tedavi edilmektedir. Üroloji bölümünde yapılan her ameliyat mümkün olduğunca hastalar için daha az ağrılı ve daha iyi kozmetik sonuçlarının yanında etkinliği aynı olan minimal invaziv cerrahi teknikleri ve laparoskopik cerrahi alternatifleri hastalara sunulmaktadır.


      Sistoskopi:Dış idrar kanalının ( üretra ) ön kısmının, arka kısmının ve idrar torbasının (mesane) içinin teleskop benzeri
optik aletler ile direkt olarak değerlendirilmesidir. 
     Üroflowmetri:İdrar Akım Hızını Ölçer.