Uzm.Dr.Gamze AÇIKGÖZ
11 Ocak 2023

Adı Soyadı:Gamze UYSALERLER

Ünvanı:Yrd.Doç.Dr.

Branşı:Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitimi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalıştığı Kurumlar:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Balıkesir Devlet Hastanesi

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon-El Rehabilitasyon
                                                     Osteoporoz-Nörol Terapi
                                                      Prp-Romatoloji

Tıbbi kurs ve sertifikalar:Nöral  Terapi Temel ve İleri 
                                           Travmatik El Rehabilitasyonu
                                            Osteoporoz,Osteoartrit ve Kasiskelet Sistemi Dünya Kongresi
                                            Amerikan Romatoloji Sempozyumu
                                            Avrupa Kalsifiye Dokular Sempozyumu 
                                             İnternasyonal Kadın Sağlığı Akademisi
                                             Romatoloji Avrupa Kongresi
                                            Akademik Geriatri Kongresi
                                            Uygulamalı Prp Eğitim Toplantısı
                                           Akapunktur Temel Eğitimi
                                           Klinik Romatoloji ve Genç Yaşam Kongresi
                                            Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
                                            Nöropatik Ağrıda Mekanizmaya Dayalı Sınıflama,Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 


Yayınlar:1)''The effects of Sauna Bath Exposure on the Pain of İnflammatory and Noninflammatory Diseases''Pain Practice,The Official Journal of World İnstitute of Pain
               2)Gebelikte Osteoporoz:Olgu Sunumu(Ulusal Osteoporoz Kongresi)
               3)''Pain Profile in Rheumatoid Arthritis''Pain Praatice,The Official voutnal of  word lastitude of pain
               4)''Romatoid Artrit Tedavi Komplikasyonu olarak Gelişen Varicella Olgusu'':Ulusal Romatoloji Kongresi
               5)''Ankilozon Spondilif ve Lenfositik Tiroidit Birlikteliği Olgu Sunumu'':Ulusal Romatoloji Kongresi
               6)''Ailevi Akdeniz Ateşi ve Ankilozan Spondilitli Bir Olgu Sunumu'':Ulusal Romatoloji Kongresi
               7)''Analysis of Pain -pressure thceshold valves in healthy subjects with repeated manuel and algometricmeasures'':Magyar Reumatologia 
               8)Sağlıklı bireylerde algometrik ölçümlerin gözlemciler arası farklılıklarının değerlendirilmesi'':Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 
              9)''Sauna Banyosu'':Fiziksel Tıp Dergisi
              10)Osteoporozve Fibromiyalji Sendromu'':Fiziksel Tıp Dergisi
              11)''Parkinson Hastalarında Bel Ağrısı'':Bel Ağrıları 2000 Sempozyumu(Uluslararası Katılımı)
              12)''İnflamatuar ve Noninflamatuar Hastalıklarda Sauna Banyosu sonrası Termal Strese yanıt olarak ortaya çıkan Hematolojik Değişikliklerin Karşılaştırması'':XVIII.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
              13)''Odontoid Erosion in Ankylosing Spondylitis:A Case Report'':Uluslararası ve Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri
              14)''Vertebra Osteomyeliti sonucu Gelişen Parapleji:Olgu Sunumu'':Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği V.Geleneksel Sempozyumu