Yatış İşlemleri
06 Ekim 2020

    

Hastanın poliklinikten yataklı tedavisine karar verilirse hekim hastanın yatışını bilgi sistemi üzerinden yapar. Hasta kimliği ve kimlik fotokopisi ile birlikte yatışı yapılan kliniğe giderek ilgili klinik sekreterine müracaat eder. Yatışı yapılan her hastamıza kimlik tanımlayıcı bileklik takılmaktadır, lütfen hastanede yattığınız sürece bilekliğinizi çıkarmayınız.

YATAKLI KLİNİKLERİMİZİN İŞLEYİŞİ

• Hastanemize yatışı yapılan hastalar beraberlerinde terlik, pijama, bardak ve isteğe göre çatal, kaşık, tabak, peçete, diş fırçası vb. kişisel eşyalarını getirebilirler.

• Hastanın tüm tetkikleri, hastanemiz personeli tarafından takip edilir ve dosyasında arşivlenir. Hasta yakınlarının sonuç takip etmeleri gerekmemektedir. Ayrıca tahlil ve tetkik sonuçlarının asılları hasta ve yakınlarına verilmemektedir.

• Psikiyatri kliniklerinde işleyiş farklı olup, konuyla ilgili klinik tarafından bilgi verilmektedir.

• Hastanın eğer yakını yoksa kıymetli eşyaları klinikçe teslim alınarak gerekli idari işlemler yapılır. Hasta ve/veya hasta yakınına eşyaların iadesi tutanakla yapılır.

SEVK İŞLEMLERİ

Herhangi bir nedenle başka bir kuruma hastanız sevk edilecekse, hekim tarafından hastanın sevk formu düzenlenir uzman hekim tarafından kaşe imza yapıldıktan sonra başhekim yardımcılarına gidilerek imza mühür işlemi tamamlanır. Yatarak ve ayaktan tetkik ve tedavi hizmeti alan tüm hastalar için aynı işlemler uygulanır.

Hastanemizde yapılamayan ileri tetkik ve tedavi için hastanın durumuna göre hasta sevk edilir. Sevk işlemi  hekimin gerekli görmesi halinde 112 ambulans, ambulans helikopter veya hastanın kendi isteği ile hastaneden ayrılması halinde kendi imkanlarıyla sağlanır.

HASTA TABURCU İŞLEMLERİ

Taburculuğuna karar verilen hasta ve/veya hasta yakınıyla gerekli bilgilendirmeler yapılarak klinik sekreterine yönlendirilir. Hasta taburcu olurken yapılan bütün işlemlerin özeti olan epikriz raporunun bir nüshası hastaya mutlaka verilir. Lütfen taburcu olurken epikriz belgenizi (hasta çıkış özeti) almayı unutmayınız.

Hasta ve/veya yakınına hastaneden ayrılmadan diyeti, egzersizi, ilaçları vb. ile ilgili bilgi önce verilir. Taburcu işlemleri bittikten sonra hastaya işlemlerin bittiğine dair bilgi verilir. Taburcu olan hastanın kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkartılır.

Sosyal güvencesi olmayan ücretli hastaların ödemesi hasta çıkış işlemleri sırasında gerçekleştirilir.