Radyoloji
26 Haziran 2020

      Radyoloji kliniğimiz A blok zemin katta hizmet vermektedir.  

   Radyoloji kliniğimiz bünyesinde 1 adet MR cihazı,1 adet BT cihazı, 1 adet konvansiyonel cihazı, 3 adet dijital röntgen cihazı, Ultrasonografi birimimizde 5 adet ultrasonografi cihazı ve yüksek teknolojiye sahip 1 adet dijital mamografi cihazı Girişimsel Radyoloji ünitemizde 3 adet ultrasonografi ve 2 adet anjiografi cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz parkı ile hali hazırda çağdaş radyoloji uygulamaları içinde yer alan çeşitli görüntüleme işlemlerinin tümü, her tür endovasküler-nonvasküler girişimsel işlemler ve biopsi işlemleri yapılmaktadır.

     Hastanelerimizde modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. , manyetik rezonans görüntüleme (MRG) C-D blok zemin katta hizmet vermektedir. Acil Servis’lerimizde de radyoloji birimlerimiz yer almaktadır.

      Radyoloji Bölümü’müzde manyetik rezonans görüntüleme (MRG), spiral bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (US) cihazı, girişimsel radyoloji ünitesi, mamografi, dijital akciğer grafisi cihazı,  direkt röntgen, seyyar röntgen cihazı, kemik dansitometrisi ünitesi ve görüntü haberleşme ve iletişim sistemi (PACS) bulunmaktadır.