İç Hastalıkları
07 Haziran 2023

Yataklı servis kliniğimiz B blok 2. katta  hizmet vermektedir.
Polikliniklerimiz B Blok zemin katta hizmet vermektedir.


41 yatak kapasitesi ile servis ekibimiz her türlü tanı ve tedavi işlemlerinde hizmet vermektedir.

Yatan hasta bakımı sürecinde 

a) Servis konsültanlığı yoluyla İç Hastalıkları servislerinde yatan hastaların bakım hizmetleri aşamasında bölümler arasında gereken işbirliği ve uyumun sağlanmasına katkıda bulunarak, hastayı bir bütün olarak tüm sorunlarıyla değerlendirip gereken tanısal tetkiklerin en etkin olarak uygulanması;

b) Dış servis konsültanlığı yoluyla tüm hastane genelinde yatan, dahiliyeyi ilgilendiren sorunları olan hastaların bakım sorumluluğunu üstlenerek, en üst düzeyde bakımın sağlanması;

c) Akut bakım servisinde yatan hastaların izlenmesi ve tedavilerinin yürütülmesi hizmetleri verilmektedir.


Çoklu ve kronik hastalıkların yönetimi, koruyucu hekimlik uygulamaları, akut bakım (kritik hastanın erken tanınması, tedavisi ve yönlendirilmesi), palyatif (destekleyici) bakım, yatan hasta izlemi, perioperatif bakım Genel Dahiliye' nin hasta odaklı hizmet alanları arasında yer alır. Bunların yanında adolesan tıbbı (18-25 yaş), doğumsal hastalıkların erişkin yaştaki izlem ve tedavisi ile uluslar arası hastaların tıbbi bakımı da Genel Dahiliye' nin uygulama alanlarıdır.

 Poliklinik sürecinde 

a) Kronik hastalıkların tedavisinin ve takiplerinin sağlanması, hastanın bir bütün olarak değerlendirilerek el alınması, karmaşık ve kronik çoklu hastalıkları olan hastaların bakım ve tedavisinin koordine edilmesi;

b) Sağlıklı insanların periyodik sağlık kontrolleri (sağlık taramaları) ile yüksek hastalık riski taşıyan bireylerin erken dönemde saptanması, bu bağlamda kişi ve toplum sağlığını iyileştirmek için koruyucu hekimlik uygulamaları yapılması;

c) Cerrahi yaklaşım gerektiren hallerde, hastanın yaşamını riske atabilecek sağlık sorunlarının saptanması için, ameliyat öncesi değerlendirme ve gereken tıbbi yardımın sağlanması ve iç hastalıkları açısından cerrahi sonrası izleminin yürütülmesi,

d) Poliklinik başvurusu yapan, acil/kritik hastaların yatırılarak izlenmesi.

İÇ HASTALIKLARI ile ilgili görsel sonucucerrahi servs.jpg 1.jpg