Nöroloji
25 Kasım 2021

Poliklinik muayeneleri C blok zemin katta hizmet vermektedir.
Yatan hasta servisi B blok 3. katta hizmet vermektedir.

   
Nöroloji bölümü bünyesinde tanı işlemlerinde kullanılan
EEG cihazı B blok zemin katında ve EMG cihazı C blok giriş katında hizmet verilmektedir.

Polikliniklerimizde baş ağrısı, demans, epilepsi, multiple skleroz, nöromüsküler hastalıklar, Parkinson ve hareket bozuklukları, serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavi işlemlerine yönelik hizmet verilmektedir.
           
eeg.jpg

     (EEG) Elektroensefalografi: Beynin faliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG (ELEKTROANSEFALOGRAFİ ) denir.

emg.jpg
(EMG): Çevresel sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, çevresel sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler "sinir ileti çalışmaları" ve "iğne elektromiyografisi" testleridir.


Nörobilim ile ilgili görsel sonucu