Göğüs Cerrahi
07 Haziran 2023


Polikliniklerimiz A blok giriş katta hizmet vermektedir.
Yataklı servis kliniğimiz C blok 2. katta hizmet vermektedir.


Kliniğimizde akciğer, akciğer zarı, göğüs duvarı ve mediasten hastalıklarının cerrahi tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
Göğüs cerrahisi bölümünü ilgilendiren başlıca hastalıklar:

 ·Akciğer kanseri

·Akciğer kist hidatiği

·Göğüs duvarı tümörleri

·Mediasten tümörleri

·Pnömotoraks

·Akciğer zarı tümörleri

·Kaburga hastalıkları

·Göğüs duvarı şekil bozuklukları (kunduracı göğsü – güvercin göğsü)

·Nefes borusu (trakea) hastalıkları

·Kaburga hastalıkları

·Bronşektazi ve Nefes borusu (trakea) hastalıkları

Bu ameliyatlar, her türlü donanıma sahip ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir.

göğüs cerrahisi ile ilgili görsel sonucu  • Erişkin yaş grubunun  toraks patolojileri cerrahisi,
  • Akciğer kanserinin (malign, benign) teşhisi, evrelendirilmesi ve cerrahi tedavileri,
  • Trakea cerrahisi,
  • Plevra hastalıklarının cerrahisi (benign ve malign tümörleri, ampiyem, effüzyonlar, vb.),
  • Toraks duvarı maligniteleri, mediastinal patolojiler, diyafragma hastalıkları, özefagus cerrahisi,
  • Akciğerin kistleri, bronşektazi, paraziter hastalıkları, hiperhidrozis ve diğer patolojilerde modern göğüs cerrahisi teknikleri ile cerrahi
  • girişimler uygulanmaktadır.