Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimiz Hizmette Sınır Tanımıyor
02 Ekim 2020


   

    Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde hastalara daha etkin hizmet verebilmek için çeşitli yeni yöntemler uygulanıyor. TRSM' de takip edilen kronik rahatsızlıkları bulunan hastalara özellikle bilişsel kayıplarını (hafıza,bellek kaybı,konsantrasyon güçlüğü, dikkat dağınıklığı) azaltabilmek için bilgisayar programları ile hastalarımızı desteklemekteyiz.İlaç tedavisinin yanında alternatif; müzik,ebru, ahşap uygulama, geziler düzenleyerek hastalarımızın mevcut bilişsel yönlerini arttırmayı amaçlamaktayız.